Bảng Đèn Led

Tag Archives: Bảng Đèn Led

Thông thường Bảng đèn LED được tạo ra từ những hợp chất bán dẫn vô cơ, những hợp chất bán dẫn này rất đa dạng, dưới đây là bảng chỉ rõ màu sắc của LED phụ thuộc vào khoảng bước sóng, điện áp rơi và chất bán dẫn tạo ra LED. LED trắng Có hai cách để tạo ra ánh sáng […]