Công trình thay mới nhận diện BVBANK các địa phương

Việt Gia Mỹ triển khai thi công công trình thay mới nhận diện thương hiệu cho Ngân hàng BV Bank cho các địa phương khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Thay mới nhận diện BV Bank Đăk Đoa
Thay mới nhận diện BV Bank Buôn Hồ
Thay mới nhận diện BV Bank Buôn Mê Thuột
Thay mới nhận diện BV Bank Chư Sê
Thay mới nhận diện BV Bank Gia Nghĩa
Thay mới nhận diện BV Bank Gia Lai
Thay mới nhận diện BV Bank Hà Tiên
Thay mới nhận diện BV Bank Kiên Giang
Thay mới nhận diện BV Bank Phú Quốc
Thay mới nhận diện BV Bank Rạch Giá
Thay mới nhận diện BV Bank Plieku