Thiết kế Thi công Sân khấu dành cho các sự kiện trong nhà và ngoài trời chính là nơi diễn ra các sự kiện lớn của doanh nghiệp, Khi thiết kế và thi công sân khấu cho một sự kiện nào đó một sân khấu hiện đại phải đảm bảo […]