Thi công hoàn thiện ngân hàng SCB Đà Nẵng

Việt Gia Mỹ thi công hoàn thiện hạng mục ngân hàng SCB ĐÀ NẴNG, PGD Quận Thanh Khê

Hình ảnh Công trình thi công

Thi công hoàn thiện ngân hàng SCB Đà Nẵng
Đánh giá bài viết này